Copyright 2024 - Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice

 

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), określająca zasady i tryb udostępniania i przekazywania ww. informacji, nakłada na biblioteki obowiązek udostępnienia i przekazywania swoich zasobów w celu ich ponownego wykorzystywania zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym oraz organizacjom nieposiadającym osobowości prawnej.

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art.3 ustawy, a która nie podlega wyłączeniu na podstawie art.6 tej ustawy.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego rozumiane jest, jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
• udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice,
• udostępniona na stronie BPGK (http://kozienice.msib.pl)
• przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ 
Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
• poinformowania o źródle poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: właściwy adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice (URL)”; czasie wytworzenia przez Bibliotekę, (czas wytworzenia, udostępnienia, modyfikacji informacji) i czasu pozyskania informacji sektora publicznego z Biblioteki,
• udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
• informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
• informowania o zakresie odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane i przekazywane informacje,
• informowania o nazwisku, imieniu, pseudonimie twórcy lub artysty w przypadku informacji mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice  nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji przez podmioty trzecie oraz nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien spełnić warunki, o których mowa w art. 21 ust. 3 ww. ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego może być wykonane pod warunkiem, że nie narusza przepisów:
a. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)
b. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.)

OPŁATY
Informację sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu jej ponownego wykorzystania bezpłatnie. Biblioteka może pobierać opłaty, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.
Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
• Wnioski mogą być wnoszone:w formie pisemnej w siedzibie BPGK, ul. Jana Kochanowskiego 22, 26-900 Kozienice;
• e-mailem na adres Biblioteki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice podnosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została udostępniona w BIP lub na oficjalnej stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice.

Ta strona używa plików Cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą "Prawo telekomunikacyjne" jesteśmy zobowiązani do poinformowania o tym, że strona wykorzystuje pliki Cookie, które mogą być używane w celu:

  • zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji strony (np. po wciśnięciu przycisku "Zamknij" na pasku "Informacje o plikach cookie" zostanie zapisany plik Cookie blokujący go przez 30 dni)
  • zapamiętywania zawartości pól formularzy (np. formularz logowania) aby nie było konieczne ponowne logowanie
  • utrzymania sesji zalogowanego użytkownika serwisu, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe logowanie się na podstronach serwisu

Pliki cookies pozostawiane przez stronę nie powodują żadnych zmian w konfiguracji oprogramowania i sprzętu na którym są zapisywane oraz nie wpływają na jego działanie.

Informacje o tym jak usuwać, blokować i zarządzać plikami Cookie znajdują się na stronach WWW producentów najpopularniejszych przeglądarek:

ie logo

Internet Explorer

Jak usunąć pliki cookie w programie Internet Explorer
firefox logo

Mozilla Firefox

Ciasteczka
logo chrome

Google Chrome

Zarządzanie plikami cookie i danymi stron
 logo opera

Opera

Cookies

Dodatkowe informacje zawiera także witryna http://www.aboutcookies.org/ (po angielsku).