Copyright 2024 - Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.biblioteka-kozienice.net.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności.
 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne - nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • Część plików (dokumentów, plików graficznych) została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa http://bip.biblioteka-kozienice.net.pl/ spełnia wymagania w 98,16 %.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Paduch.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (48) 614 25 54

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Kontakt z Biblioteką Publiczną Gminy Kozienice możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. korespondencję pisemną na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, ul. Jana Kochanowskiego 22
  26-900 Kozienice.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice
 • Adres: ul. Jana Kochanowskiego 22, 26-900 Kozienice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 798 764 047

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego mieści się: ul. Jana Kochanowskiego 22, 26-900 Kozienice.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne od ul. Jana Kochanowskiego, drugie od ul. Warszawskiej. Bramy i furtka ogrodzenia otwierają się do wewnątrz działki i nie posiadają progów.
Na parkingu na placu biblioteki znajduje się miejsce oznaczone dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściami do budynku znajdują się utwardzone dojścia.
Wszystkie wejścia do biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem (od ul. Jana Kochanowskiego) przy schodach znajduje się podjazd dla wózków z poręczami. Wejście od ul. Warszawskiej znajduje się na poziomie gruntu. Oba wejścia są wejściami bezprogowymi. Drzwi i pomieszczenia wejściowe dają dużo przestrzeni, a co za tym idzie swobodę w przejściu lub przejechaniu na wózku. Szerokości wszystkich powierzchni wewnątrz budynku umożliwiają poruszanie się osobom na wózku.
Punkt obsługi czytelników znajduje się na wprost wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie usługi biblioteczne i pomieszczenia. Zarówno na parterze jak i piętrze budynku znajdują się toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych.
Budynek wyposażony jest w windę pozwalającą wiechać na pierwsze piętro budynku gdzie znajduje się duża sala do organizacji zajęć, warsztatów, lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich.
Wysokości regałów, stolików w oddziale dla dzieci i wypożyczalni dla dorosłych oraz biurek w czytelni komputerowej są odpowiednio dostosowane do wieku i potrzeb użytkowników również tych z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń użytkowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przy wejściach Biblioteki Głównej, jak też i siedzib filii, nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W Bibliotece Głównej, ani żadnej jej filii, nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku siedziby Biblioteki Głównej, jak też i filiach, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Biblioteka Główna ani żadna jej filia nie posiadają tłumacza języka migowego.
 

 

 
 

Ta strona używa plików Cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą "Prawo telekomunikacyjne" jesteśmy zobowiązani do poinformowania o tym, że strona wykorzystuje pliki Cookie, które mogą być używane w celu:

 • zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji strony (np. po wciśnięciu przycisku "Zamknij" na pasku "Informacje o plikach cookie" zostanie zapisany plik Cookie blokujący go przez 30 dni)
 • zapamiętywania zawartości pól formularzy (np. formularz logowania) aby nie było konieczne ponowne logowanie
 • utrzymania sesji zalogowanego użytkownika serwisu, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe logowanie się na podstronach serwisu

Pliki cookies pozostawiane przez stronę nie powodują żadnych zmian w konfiguracji oprogramowania i sprzętu na którym są zapisywane oraz nie wpływają na jego działanie.

Informacje o tym jak usuwać, blokować i zarządzać plikami Cookie znajdują się na stronach WWW producentów najpopularniejszych przeglądarek:

ie logo

Internet Explorer

Jak usunąć pliki cookie w programie Internet Explorer
firefox logo

Mozilla Firefox

Ciasteczka
logo chrome

Google Chrome

Zarządzanie plikami cookie i danymi stron
 logo opera

Opera

Cookies

Dodatkowe informacje zawiera także witryna http://www.aboutcookies.org/ (po angielsku).